Storerunden
(Samling av bilda fra tur rundt Loen)
1. Våningshuset på Sjurebruket
2. Våningshuset på Sjurebruket med Skåla som bakgrunn
3. Utsikt mot fjorden frå Lotunet nedre del
4. Utsikt mot fjorden. Grana borte
5. Lotunet- kyrkjevegen
( (Sjå artikkel i Fjordingen)
6. Prat med naboen over gjerdet
Sjå artikkel i Fjordingen .
7. Vedlikehald av Trulsnystova
8. Nytt våningshus på trulsbruket
1. Teigane og Lotunet
2. Nyplanta jordbærfelt på teigane
3. Utsikt mot det nye våningshuset på Trulsbruket
4. Gjerstunhusa i Loen
1. Mot tunet på Isakebruket
1. Mot Gamle-Isake og Fjøsane
1. Sommarfjøsen på tomta etter Gamle Isake
2. Jakob Loen og stabburet på Gamle-Isake.
3. Gamle Isake før 1936
1. Frå Lofossen mot Revholen
2. Fjøsane i 1938 få år etter rasulukka
1. Inntaket til laksetrappa
2. Fossen sett frå brua og oppover mot demma
4. 1991 Demma i Lofossen
etter at ho hadde rasa ut.
5. 2000 Den nye demme i Lofossen
(nokre få år gamal) .
3. Fossen sett frå brua og nedover
3. Ny bruk over Lofossen. 2000
4. 1991 Steinbru ovar Lofossen før 1936.
5. 1936 provisorisk bruk over Lofossen.
1. Saghølen sett frå stien ned frå
kommunevegen på sørsida (kvia)
2. Saghølen med fokus på Skåra
på nordsida av elva
3. Saghølen med fokus på utlaupet
frå laksetrappa på nordsida
4. Utsikt oppover mot Lofossen frå Saghølen
5. 2005. Rydding av skog og ny sti
1. Rekkehus på den gamle ungsomshustomta
1. Ungdomshuset ved åpning i 1915/1916
1. Nordfjord kjøttindustri
1. Jorddyrking bak Brennhaugen 1980
2. Jordbruksarealet bak Brennhaugen 2011
2. 1. huset i kvitefjellet 2006
3. 2011. Bustadfeltet i kvitefjellet
1. Sakrishusa med våningshus og driftsbygning
1. NK. Kontorbygget
2 Stryn betongelement
1. Trollhaugen hytter. 2006
1. Gamalt hus på Trulsbruket bygt i 1938.
Huset stod framleis hausten 2011.
1. Bustadshuset på Famigardsbruket.
2. Gardfjøsen på Framigardsbruket.
1. NK sitt bustadfelt mot Lovik camping.
2. NK. Tilbygg på industrianlegget.
1. NK. Planert område mellom industirbygget og bustadfeltet.
2. NK. Ferdig parkeringsplass.
1. NK. Utgraving av tomt for fryseri.
2. NK. Klargjort tomt for fryseri.
1. Båthamna sett frå vegkrysset.
2. Nausta sett frå parkeringskplassen.
3. Loen skule sett frå parkeringplassen.
4. Loen skule 17. mai.
1. Nybygget til Mattilsynet
1. Resepsjonen til Lovik Camping
1. Krodelen og resepsjonen til Loen Hotel
3. Svømmebaseng (Loen hotell) og hytter ca 1973
4. Lovik camping. oversikt ca 1970
1. Ny gang- og sykkelveg over Loelva.2004
1. Utsikt langs fylkesveg 60 mot Lovik
2. Utsikt mot fjorden og Lovik camping med campingvognar
3. Utsikt langs elva mot fjorden med Lovik camping sine campinghytter
1. Øyrabakken 2007
2. Øyrabakken ca 1930
3. Utsikt mot Lotunet
4. Bustadshus. Tidlegare butikk
3. Husa på Loøyra
1. Butikken i Loen med buss-stopp
2. Utviding av fasaden av Butikken
1. Loelva og hotell Loenfjord med Skåla i bakgrunnen
2.Nærbilde av Hotell Loenfjord
3. Utsikt frå utlaupet av Loelva
mot Hotel Alexandra og Heggelia
4. Utsikt mot Loen skule/barnehage på andr sida av elva
1. Småbåthamna til Hotel Alexandra
2.Utsikt frå småbåthamna mot hotell Loenfjord
1. Tilbygget til hotellet mot vest med Spaanlegg og utandørs sømjebasseng
2.Hotellet - hovedbygget sett frå parken sør for hotellet
1. Hotel Alexandra- inngangen
1. Husa på Marksusbruket
2. Vegen tilbake til hotel Alexandra
3. Vegen frå hotellet til Lotunet
4. Vegen frå hotellet til Lotunet
1. Tindebudsteinen og Lotuent
2. Tindebudsteinen og Erkebruket
3. Hogabakken, Tindebuda og Lotuent
4. Tindebuda og Klovsteinen
1. Lokyrkja med steinkrossen
2. Minnesteinane om Lodalsulukkene.
3. Arkeologisk utgraving - kyrkjegarden
4. Arkeologisk utgraving- parkeringsplassen.
5. Utsikt frå kyrkja og ut over fjorden
6. Loen pensjonat
7. Vegen frå kyrkja tibake til Hotellet
Takk for turen
Velkomen tilbake
(Kanskje fleire bilde seinare)