Bilde-id: 4194_00
Dato:
CaAar: 2005
Bildetekst:
Ferie i Loen i juni 2005. Rydding av skog for å gje utsyn mot Saghølen i Loelva. Håkon Loen adminstrerte arbeidet med veg, Gunnar O Rake hogg lauvskogen til ved