Bilde-id: 4542_00
Dato:
CaAar: 2006
Bildetekst:
2006 Lotunet med Tamburhuset til venster, og stabburet til Arnebruket til høgre. Skimtar kyrkja i bakgrunnen .