Loen Bygdebase
LOKHIS

Tilbake til Startsiden

Loen - Lokhis
Ikkje tilpassa til mobiltelefon

Siste oppdatering:
Nett: 29.7.2016
Lokalt: Løpande.

Pålogging

Lokhis direkte-nett
Personliste
Kart og bilde

Demo-mp4


LOKHIS er ein modell for å forvalte og formidle lokalshistorisk informasjon og dermed eit internettbasert alternativ til tradisjonelle bygdebøker.

Loen.Lokhis er ein bygdebase basert på Lokhis-modellen, og omfattar dei 15 gardane i Loen kyrkjesokn.

Loen.lokhis har same oppslagsfunksjon via gard og bruk som tradisjonelle bygdebøker. Frå bruk kan ein gå inn i slektstreet for eigar/brukar og bla i slekta. For gard, bruk og person kan ei slå opp tilknytta kildeinformasjon, bilde og tekst. Som standard kjem ein inn på sida for Loen sokn ved direkte opplag i Lokhis. Sjå demo for meir informasjon om oppslag i Lokhis

I Loen.bygdebase er det opplegg for å velge person frå personliste og å gå direkte til sida for pesonen i Loen.lokhis. På tilsvarande måte er det funksjon for å slå opp gard og bruk via kart og bilde.

Ein kopi av Loen bygdebase har vore tilgjengeleg på nettet. Personar med slektstilknyting til Loen og som har delteke med oppdatering av databasen, har fått tilgang. Kopien på nettet har ikkje blitt oppdatert etter 2016 og vil bli sletta. Det vert derfor ikkje lenger gitt tilgang for nye brukarar. Bygedbasen for Loen vert framleis drifta lokalt og personar med slektstilknytning til Loen kan kontakte Audun Loen for eventuell oppklaring om si eiga slekt (audun.loen@vikenfiber.no).