Tur Lofjellet
Punkt Varden

Tilbake til turoversikt

Lenker til eksterne data
Ikkje lagt til

Tur: Lofjellet frå Oppheim til Loen"

Utsiktspunkt: Varden .

Stien over Lofjellet kryssar Tungejølet i bakkant. Deretter går stien framover mot Loensida av fjellet langs jølkanten, og nedover til Varden. Varden er synleg frå Loen,og frå varden er det flott utsyn over garden Loen og Lodalen. Frå stien langs jølkanten er det fleire stader utsyn mot Lovik.

Bilde frå Varden og stien langs kanten av Tungejølet

1. Varden med utsyn oppover Lodalen
2. Utsyn mot Loen frå varden
3.Utsyn mot Lovik frå kanten av Tungejølet
4. Frå stein langs kanten av Tungejølet

Frå varden går stien austover i omlag same høgd innover mot Grimedalen. Deretter går stien rett ned på Høgesetra.