Tur Lofjellet
Punkt Kvilebakken

Tilbake til turoversikt

Lenker til eksterne data

Tur: Lofjellet frå Oppheim til Loen"

Punkt: Saubrua .

Den offisielle vegen til Høgestra vart lagt om i 2007 slik at den går over Saubrua.

Subrua har vore her i lange tider, og har vore nytte for å drive sauene over Hagedalselva mot fjellet Aksla. Saubrua ligg like ved utlaupet av Gjølet.

på Austsida av elva går det sti og lenger nede skogsveg gjennom Hagedalen mot fylkesvegen.

Bilde frå Saubrua

1. Vestsida av Saubrua.
2. Saubrua og Marit på stien på austsida av brua.