Tur Lofjellet
Punkt Opheim

Tilbake til turoversikt

Lenker til eksterne data
Bygdeboka

Tur: Lofjellet frå Oppheim til Loen"

Startpunkt.Opheim .

Det går bilveg til Opheim som ligg ca 300 meter over havet. Ved å starte turen frå Opheim, kan ein nytte bil dit og dermed gjere oppstigninga lettare. Frå Opheim er det flott utsyn mot Olden og Loen.

Bilder frå Opheim

1. Opheim. Flybilde-oversikt
2. Utsikt mot Loen
3. Utsikt mot Tyvaneset
4. Utsikt mot Olden
3. Utsikt utover fjorden
4. Utsikt oppover Oppheim mot utmarka

Bilda ovanfor er tekne frå ein utsiktsplass på vegen straks ein har kome opp på høgda. Utsiktsplassen er merka med kryss i flybildeoversikta (bilde 1). Frå utsiktspunktet kan ein køyre vidare til grensa mot utmarka der fotturen startar. Der er det parkeringsplass/snuplass. Frå parkeringsplassen føl ein setrevegen opp til Rakssetra.