Tur Lofjellet
Punkt Ny sti til Saubrua

Tilbake til turoversikt

Lenker til eksterne data

Tur: Lofjellet frå Oppheim til Loen"

Punkt: Ny sti til Saubrua .

Den offisielle vegen til Høgestra var lagt om i 2007. Tidlegare gjekk stien via Kvilebakken gjennom innmarksbeitet og tunet på bruk nr 10 i Loen og deretter langs gardsvegen for dette bruket til Fylkesvekgen. I 2007 vart den offisielle vegen lagt over Saubrua og langs skogsvegen ned gjennom Hagedalen. For å unngå omvegen via Kilebakken var det merka ein ny stikkveg frå eit punkt ovanfor kvilebakken og ned til Saubrua.

I 2007 var den gamle sætrevegen stengd med greiner, og den nye stien merka med rødt.

Bilde frå Kvilebakken og stien mot Saubrua

1. Sætrevegen mot kvilebakken. Stengd i 2007
2. Ny sti mot Saubrua merka med rødt i 2007.