Tur Lofjellet
Lofjellet sett frå loen

Tilbake til turoversikt

Lenker til eksterne data
Ingen

Tur: Lofjellet frå Oppheim til Loen"

Lofjellet sett frå Loen .

Lofjellet reiser seg sturbratt nord for garden Loen. Frå garden ser ein berre opp til ca 800 -1000 meter, og på det høgste punktet som er synleg frå garden er det bygd ein varde. Fjellet bakanfor og Høgesetra er ikkje synleg frå Lotunet. Frå Sæten er det derimot god utsikt mot Lofjellet. Frå Tyvaneset er det oversikt over Rrake og Opheim og fjella bakanfor.

Bilde av Lofjellet nedanfrå

1. Lofjellet sett frå Sæten
2. Lofjellet austre del sett frå lovik.
3.Lofjellet vestre del sett frå Lovik.
4. Rake og Opheim med fjella baksnfor sett frå Tyvaneset