Tur Lofjellet
Punkt Loen, bnr 10

Tilbake til turoversikt

Lenker til eksterne data
Bygdeboka

Tur: Lofjellet frå Oppheim til Loen"

Ved målet for turen via Knutebruket i Loen .

Frå Kvilebakken går det slak og fin skogsveg den korte strekninga mot sør-vest ned til innmarka på bruk nr 10 i Loen. Vidare går det sti gjennom innmarksbeitet til tunet på bruket og deretter langs gardsvegen ned til fylkesvegen ved Lofossen.

På grunn av omlegging av drifta på bruk nr 10 til kjøttproduksjon, var det mange som var redde for å gå gjennom beitet med store beitedyr. Dette var årsaka til at den offisielle vegen til Høgesetra vart flytta til sogsvegen gjennom Hagedalen på Austsida av Haqedøle.

Bilde frå stien gjennom Knutebruket

1. Flybilde-oversikt over Loen
2. Loenbygda sett ved avslutinga av turen frå Høgesetra.
3.Gamalt bilde av Loen sett frå Kvilebakken.
4. Tunet på bruk nr 10

Meir informasjon om Loen får du frå eigen fottur i bygda (Storerunden) (Ikkje ferdig)