Utsiktspunkt Bjørnekjelda

Tilbake til Lofjellet

Utsiktspunkt: Bjørnekjelda"

Bjørnekjelda ligg på fjellet "Aksla" austanfor Jølet og Lofjellet. Frå Bjørnekjelda er det flott utsikt til alle deler av Lobygda. Frå bildet av hytta kan ein velge utsiktsbilde til alle kantar. I turomtalen for Lofjellet har ein teke med to bilder som viser området oppover Grimedalen frå Høgesetra og utover Lofjellet.

Utsiktsbilde mot Lofjellet

1. Høgesetra og Lofjllet
2. Jølet og Grimedalen .