Storerunden
(Tur rundt Loen)
Punkt: Trollhaugen hytter.

Tilbake til turoversikt
Forrige Neste

Lenker til eksterne data

Tur: Storerunden i Loen"
Informasjonspunkt: Trollhaugen hyttter.
.

Bilde frå kiosken ved oppkøyrsla til hyttene på Trollhaugen.

Trollhaugen var selt til privat bruk i 2007. Det vart dermed slutt med drift av campinghytter og kiosk,. 2006 var derfor siste året med drift av Trollhaugen hytter.

I forslag til kommunedelplan for Loen (2012) er det lagt opp til at den kommunale vegen i Lovik skal flyttast bakanfor nybygget til NK. Den vil dermed gå over tomta til Trollhaugen Sjå Fjordingen 1. august 2012) Dette kan føre til at garasjen på tomta må rivast. Denne garasjen har eigaen Arne Loen gjort om til Utstillingslokale for kunst og lokalhistorie

1. Trollhaugen hytter. 2006

Neste stopp er ved husa på Trulsbruket.