Storerunden
(Tur rundt Loen)
Punkt: Butikken i Loen (Joker).

Tilbake til turoversikt
Forrige Neste

Lenker til eksterne data

Tur: Storerunden i Loen"
Informasjonspunkt: Butikken i Loen og busstopp.
.

Butikken i bygda er ei vidareføring av "Drageset-butikken" med over 100 års handelstradisjon i Loen. Den gamle butikken hadde fornt mot det som i dag er fykesvegen mot Lodalen. Sjå gamalt postkort som viser området før utfyllinga. I 2011 fekk butikken nytt inngangsparti

Rett overfor butikken mot Loenfjord hotell vart det i 2012 oppført servicelokale for Loen Activ. Sjå Fjordingen 16. juli 2012)

1. Butikken i Loen med buss-stopp
2. Utviding av fasaden av Butikken
3. Loen Activ sitt servicebygg

Neste stopp er ved utsiktspunkt utanfor Loenfjord.